Dokumenty

„Prodej pozemků v lokalité na Dobré mysli probíhá formou výběrového řízení o nejvyšší cenovou nabídku tj. nabídnutou nejvyšší kupní cenu. Zájemci, kteří se chtějí účastnit výběrového řízení, mohou podávat (zasílat) své ….nabídky nejpozději do dne 31.05.2024 do 11.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 03.06.2024 ve 13 h. Všechny důležité informace naleznete níže.

© Copyright bidlivhostinnem 2021

Nahoru

Tomuto webu dodal šťávu: